Jarosław Rokicki

Mienie zabużańskie, rekompensaty, reprywatyzacja

Skontaktuj się z nami
(+48) 604 400 161 (+48) 780 123 622

Zakres usług

Nasze biuro poszukuje dokumentów do spraw:

– mienia utraconego w wyniku przesunięcia granic (mienia zabużańskiego),
– mienia odebranego w wyniku zmian politycznych i zmian ustroju prawnego,
– mienia żydowskiego utraconego w wyniku katastrofy dziejowej i emigracji powojennych.

Firma świadczy ponadto usługi prawne w zakresie odzyskiwania i reprywatyzacji mienia.
Pomagamy również osobom, które otrzymały już rekompensatę, ale nie są z niej zadowolone.
Chodzi głównie o przypadki, w których wojewoda nie uznał prawa do rekompensaty za wszystkie nieruchomości, o które wnioskowała strona bądź uznał, iż rodzaj czy stan nieruchomości był gorszy niż we wspomnieniach strony.

Bardzo częstymi sytuacjami są:

– uznawanie prawa do rekompensaty za sam grunt bez zabudowań,
– uznawanie prawa do rekompensaty za grunt pod lasem, bez wartości drzewostanu,
– uznawanie prawa do rekompensaty jedynie za nieruchomości opisane w orzeczeniach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, ignorując dokumenty przedwojenne i zapominając, jakie realia dotyczące byłych ziemian panowały w Polsce po II wojnie światowej,
– uznawanie, że za grunty znacjonalizowane nie należy się w żadnym wypadku rekompensata,
– uznawanie, iż wnioski składane na podstawie ustawy z dnia 29 kwietna 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości przez jedną z osób, nie są składane w imieniu wszystkich spadkobierców,

– wydawanie decyzji o pozostawieniu spraw „bez rozpoznania”.

Jesteśmy również w stanie pomóc osobom, które otrzymały decyzje odmawiające prawa do rekompensaty, a które nie zgadzają się z tą decyzją. W wielu sytuacjach udaje się nam dotrzeć do nowych dokumentów i skutecznie wznawiać zakończone już postępowania.

Pomagamy osobom, których sprawy zostały pozostawione „bez rozpoznania”. W świetle dostępnego orzecznictwa sądowego, wojewoda ma obowiązek rozstrzygnąc merytorycznie, pozytywnie lub negatywnie wszystkie wnioski. Skutecznie kontynuujemy sprawy „bez rozpoznania”.

Kwerenda centrum dotyczy archiwów krajowych i zagranicznych, specjalizuje się w archiwach wschodnich:

  • Wilno (Litwa)
  • Grodno (Białoruś)
  • Mołodeczno (Białoruś)
  • Brześć (Białoruś)
  • Lwów (Ukraina)
  • Tarnopol (Ukraina)
  • Łuck (Ukraina)
  • Iwano-Frankiwsk d. Stanisławów (Ukraina)