Jarosław Rokicki

Mienie zabużańskie, rekompensaty, reprywatyzacja

Skontaktuj się z nami
(+48) 604 400 161 (+48) 780 123 622

Reprywatyzacja

Najnowszy projekt ustawy reprywatyzacyjnej zakłada ,że:

  • Zadośćuczynienia za własność znacjonalizowaną obejmą całą Polskę,
  • Odszkodowanie za nieruchomości ma wynieść 20% (pieniędze) lub 25% (w obligacjach skarbowych) wartości utraconych nieruchomości,
  • Na zgłoszenie wniosku o roszczenia będzie rok. Jeśli spadkobiercy nie złożą w ciągu 12 miesięcy wniosku o odszkodowanie ich roszczenia wygasają,
  • Zwroty w naturze będą zakazane,
  • O roszczenia mogą ubiegać się jedynie spadkobiercy w pierwszej linii pokrewieństwa posiadającym polskie obywatelstwo,
  • Prawo do rekompensat nie przysługuje osobom poszkodowanym dekretem PKWN z dn. 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej za wyjątkiem mienia przejętego sprzecznie z jego przepisami.

 

Jakie będą konsekwencje prawne? Jakie będą konsekwencje społeczne tych pomysłów?

Bezpowrotnie prawa do rekompensat zostaną pozbawione zasłużone dla Polski grupy społeczne (ziemianie) oraz spadkobiercy testamentowi. Czas na zgłaszanie roszczeń jest zbyt krótki, aby dotrzeć do beneficjentów, którzy nie mieszkają w Polsce, a lista dokumentów potwierdzających prawo własności, bardzo długa…