Jarosław Rokicki

Mienie zabużańskie, rekompensaty, reprywatyzacja

Świadectwo ukończenia studium podyplomowego

Świadectwo ukończenia studium podyplomowego