Jarosław Rokicki

Mienie zabużańskie, rekompensaty, reprywatyzacja

Skontaktuj się z nami
(+48) 604 400 161 (+48) 780 123 622

O mnie

Nazywam się Jarosław Rokicki (ur.1963r.)

Jestem doktorem nauk humanistycznych.
Absolwentem Podyplomowych Studiów Uniwersyteckich:

  • Historii (1988),
  • Religioznawstwa (1999),
  • Filozofii (2003).

W latach 1988-2005 podjąłem szeroką kwerendę na temat żydowskich stowarzyszeń (młodzieżowych, skautowych, sportowych, turystycznych, szkolnych, szachowych itd.) w archiwach: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski i Izraela, w prasie codziennej żydowskiej i polskiej.

Dnia 01.03.2000r. Rada Wydziału Historycznego UW otworzyła mi przewód doktorski i zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej „Społeczne aspekty żydowskiego ruchu sportowego i turystycznego
w Polsce w latach 1918-1939”. Promotorem pracy został prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski. Dnia 16.11.2005r. obroniłem rozprawę doktorską w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie zacząłem zbierać materiały do pracy habilitacyjnej na temat współżycia mniejszości narodowych w Galicji do 1939 oraz zajmuję się przygotowaniem wystawy fotograficznej, albumu zdjęciowego, folderu na temat sportu, turystyki żydowskiej, organizacji młodzieżowych, skautowych żydowskich do 1950.

Od 2005 roku zająłem się z sukcesami, poszukiwaniem dokumentów obywateli Polski międzywojennej, związanych z odzyskiwaniem majątków utraconych w wyniku II wojny światowej oraz rekompensat za tzw. „mienie zabużańskie”.