Jarosław Rokicki

Mienie zabużańskie, rekompensaty, reprywatyzacja

Skontaktuj się z nami
(+48) 602 406 561 (+48) 698 498 053

Mienie Zabużańskie

Lista nieruchomości miejskich woj. lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego

Majątki ziemskie woj. wileńskiego

Lista majątków woj. lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości do 1939r.

Poszukujemy spadkobierców niżej wymienionych majątków województwa wileńskiego. Jednocześnie podajemy właścicieli majątków.

Poszukujemy spadkobierców niżej wymienionych majątków województwa nowogródzkiego. Jednocześnie podajemy właścicieli majątków do 1938 r.

Poszukujemy spadkobierców niżej wymienionych majątków województwa Wołyńskiego. Jednocześnie podajemy właścicieli majątków potwierdzonych do 1938 r.

Pełna lista majątków kresowych, adresy właścicieli domów Lwowa i ich ówczesnych właścicieli.

Poszukujemy spadkobierców majątków podanych niżej, jednocześnie wymieniamy właściciela na dzień 01.01.1930 r.
Poszukujemy spadkobierców niżej wymienionych majątków z powiatu Pińskiego, województwa Poleskiego. Jednocześnie podajemy właścicieli majątków na dzień 01.01.1938 r.
Nazwy majątków wraz z imionami i nazwiskami właścicieli
z województw:
  • Nowogródzkiego,
  • Białostockiego,
  • Poleskiego,
  • Tarnopolskiego,
  • Wileńskiego,
  • Wołyńskiego,

które odnaleźli pracownicy biura w archiwach Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy.

W większości wypadków dokumenty kompletne (własność, obszar, charakterystyka, klasyfikacja lasu, klasyfikacja gleb, ocena finansowa, zabudowania mieszkalne i gospodarcze).
Stan na 1 września 1939 r.